Gorffennaf 12‒14, 2019

Byw yn fy Nghroen – Profiadau Pobl Ifanc sy’n Dioddef yn Dawel

Sadwrn, Gorffennaf 13
4:30pm, , am ddim

Dewch i ddathlu cyhoeddi Byw yn fy Nghroen yng nghwmni rhai o’r pobl ifanc sy’ wedi cyfrannu at y gyfrol sy’n trafod effeithiau cyflyrau corfforol a meddyliol hir-dymor ar eu bywydau.

Noddir gan Y Lolfa

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.