Gorffennaf 12‒14, 2019

Bregus

Sadwrn, Gorffennaf 13
1:30pm, , £6

Cyflwyniad ar ffurf te mewn festri capel gan yr artist Lowri Davies, a’r academydd a’r berfformwraig Rhiannon M. Williams. Cyflwynir hanesion personol, gan drafod rôl merched wrth weini te capel ochr yn ochr â statws merch mewn cymdeithas Gymreig. Ceir cyfle prin i brofi te mewn llestri cain sydd wedi eu creu’n arbennig gan Lowri i adlewyrchu’r un themâu. Dim ond lle i 12. Rhaid archebu lle o flaen llaw.

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.