Gorffennaf 12‒14, 2019

Blwyddyn yn Llydaw

Sadwrn, Gorffennaf 13
10:30am, , £4

Yn 2018, cododd Aneirin a Laura Karadog eu pac a symud o Sir Gâr draw i wlad ein cefndryd Celtaidd. Yn
y sesiwn hwyliog hon cawn hanes eu hantur mewn gwlad fach debyg, ond eto mor wahanol i Gymru, a chael
dysgu ychydig o’r Llydaweg. Bydd Twm Morys, sydd ei hun yn rhugl yn yr iaith, yn holi ac yn canu ambell gân.

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.