Gorffennaf 12‒14, 2019

Arctig: Môr o Blastig?

Sadwrn, Gorffennaf 13
1:30pm, , £4

Y gwneuthurwr ffilm o Ddyffryn Nantlle, Mari Huws, fydd yn rhannu ei phrofiadau o fynd ar fordaith 12
diwrnod ar draws cefnfor yr Arctig yn ymchwilio i wir effaith llygredd plastig ar yr ardal honno ac ar ein byd.

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.