Gorffennaf 12‒14, 2019

Aled Hughes – Y Da, Y Doniol a’r Difyr

Sul, Gorffennaf 14
1:30pm, , £5

Cipolwg tu ôl i’r llen ar raglan boblogaidd Aled Hughes, BBC Radio Cymru. Bydd Aled yn sgwrsio efo Gethin Griffiths am rai o uchafbwyntiau’r rhaglen – yr hanesion tu ôl i ambell i stori, be sy’n medru (ac wedi) mynd o’i le a be sy’n gwneud eitem dda. Bydd cyfle i ailwrando ar rai o’r clipiau a chlywed am bethau na chafodd eu darlledu!

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.