Gŵyl Arall (another) Festival 2011
Gorffennaf 15-17 July 2011 »

Gorffennaf 25 July

Celf Gŵyl Arall Art

10am-6pm. Am ddim/free. 1-3 Stryd Bangor.

Arddangosfa Celf Gŵyl Arall yn parhau.

Celf Gŵyl Arall Art continues.

18. Jim Perrin & Siân Melangell Dafydd (S)

12pm. Neuadd y Farchnad. £4 – prynu tocyn / buy ticket.

Bydd Siân Melangell Dafydd yn sgwrsio gyda Jim Perrin, un o awduron taith a natur amlyca’ Prydain, am ei gyfrol ddiweddaraf West – sy’n adrodd hanes ei fywyd yng nghyd-destun marwolaeth ei wraig a’i fab, a’r teithiau anhygoel y buon nhw arnynt fel teulu.

Jim Perrin is one of Britain’s most highly regarded writers on travel, nature and the outdoors and in his youth was one of the country’s most notable rock-climbers. West tells the story of Jim Perrin’s own life against the lives and deaths of his cherished wife and son, and the landscapes through which they travelled together.

Palas Print, Academi

19. Gwyn Thomas & Karen Owen (C)

1.30pm. Neuadd y Farchnad. £4 – prynu tocyn / buy ticket.

Karen Owen yn sgwrsio gyda’r Athro Gwyn Thomas am ei waith, gan gynnwys ei gyfrol ddiweddaraf Murmuron Tragwyddoldeb a Chwningod Tjiocled.

The former National Poet of Wales talks to Karen Owen about his latest collection.

Palas Print

20. Sesiwn Werin Gŵyl Arall Folk Session

2-4pm. Anglesey. Am ddim/free.

Dewch ag offeryn i ymuno efo’r sesiwn.

Enjoy listening or bring an instrument and join in.

21. Ma Nhw Me Fi (C)

2.30-4.30pm. Neuadd y Farchnad. £5 – prynu tocyn / buy ticket.

Taith gerdded o gwmpas tafarndai’r dre gyda stori ym mhob un a chyfle i dorri syched. Dan arweiniad medrus Emrys Jones. Anaddas i blant.

22. Bedwyr Williams (S)

2.45pm. Ymgynnull/meet at Bar Doc, Galeri. £5 – prynu tocyn / buy ticket.

Trip ar gwch bleser y ‘Queen of the Sea’ ar hyd y Fenai a pherfformiad newydd sbon ar gyfer yr ŵyl gan yr artist Bedwyr Williams. Anaddas i blant.

A boat trip on the Menai onboard the ‘Queen of The Sea’ with an exclusive performance from the artist Bedwyr Williams. Not suitable for children.

23. Elfyn Lewis & Anna Fôn (T)

4.30pm. Neuadd y Farchnad. £4 – prynu tocyn / buy ticket.

Elfyn Lewis, yr arlunydd o Borthmadog, oedd enillydd Medal Aur Eisteddfod y Bala y llynedd ynghyd â gwobr Artist y Flwyddyn fis diwethaf. Mae’n creu tirluniau trawiadol, trwy bentyrru haenau o baent dros gyfnod o amser.

Porthmadog-born Elfyn Lewis has recently won great acclaim for his work, winning both the Gold Medal at the National Eisteddfod in 2009 and this year’s Welsh Artist of the Year prize. He creates vivid landscapes by layering and manipulating paint.

24. Dafydd James & Ffion Dafis (T)

5.30pm. Neuadd y Farchnad. £4 – prynu tocyn / buy ticket.

Sgwrs efo awdur y ddrama hynod lwyddiannus Llwyth a seren a chyd-awdur y sioe gerdd gomedi My Name Is Sue a enillodd wobr Total Theatre Award for Music and Theatre yng ngŵyl Caeredin yn 2009. ‘Does gen i ddim amheuaeth mai un talp o ddyfeisgarwch dramatig ydi Dafydd James!’ – Paul Griffiths, Y Cymro.

Ffion Dafis talks to playwright and co-winner of the Total Theatre Award for Music and Theatre at Edinburgh Festival 2009 Dafydd James about his work.

Marchnad y Cymry

12pm-7pm. Gŵyl Gardd Goll.

Mwy o stondinau gan grefftwyr lleol.

More local craft stalls.

25. Meic Stevens & Branwen Niclas (C)

1.30pm. Llwyfan Arall, Gŵyl Gardd Goll.

Sgwrs efo’r dewin o Solfach am ei fywyd unigryw a chyfle i glywed ambell glasur.

26. Cofiland

2.30pm. Llwyfan Arall, Gŵyl Gardd Goll.

Ail-ddangosiad o Cofiland – cyfres o ffilmiau byrion am Caernarfon.

Another chance to see Cofiland – a series of short films based on Caernarfon.

27. Gwyneth Glyn & Dafydd Emyr (C)

3.30pm. Llwyfan Arall, Gŵyl Gardd Goll.

Orig yng nghwmni Mr a Mrs Emyr. Bydd yr awdures-gantores a’r actor-awdur yn sgwrsio am eu taith ddiweddar i dde America ac yn perfformio ambell gerdd a chân.

28. Noson 4/6 (C)

8pm. Neuadd y Farchnad. £5 – prynu tocyn / buy ticket.

Yr unigryw Arwel ‘Pod’ Roberts sy’n cyflwyno perffomiadau gan Siân James a’r band ac yn cadw trefn ar feirdd y Stomp Bach. Ymysg y rhai fydd yn ceisio cipio stôl yr ŵyl oddi ar y pencampwr presennol, Rhys Iorwerth, fydd Karen Owen, Geraint Løvgreen, Mair Tomos Ifans a Dewi Prysor.

Bydd elw’r noson hon yn mynd tuag at ddatblygu talent ysgrifennu er cof am Angharad Jones.

Academi

29. Yr Ods & Yr Angen

9pm ymlaen. Morgan Lloyd. Am ddim/free.

‘Ma nhw’n ifanc, rhywle rhwng y Super Furry Animals a’r Arctic Monkeys, ac ma ganddyn nhw ganeuon pop gwych, llawn egni,’ meddai Emily Eavis, wrth ddewis Yr Ods i chwarae yn Glastonbury. Yn ymuno â nhw mae’r Angen, enillwyr Brwydr y Bandiau C2 eleni.

30. Geraint Løvgreen a’r Enw Da

10.30pm. Anglesey. Am ddim/free.

Yn gorffen yr ŵyl mewn steil.