Gŵyl Arall (another) Festival 2011
Gorffennaf 15-17 July 2011 »

Gorffennaf 24 July

5. Celf Gŵyl Arall Art

10am-6pm. Am ddim/free. 1-3 Stryd Bangor.

Arddangosfa Celf Gŵyl Arall yn parhau.

Celf Gŵyl Arall Art continues.

6. Marchnad y Cymry

10.30am-5.30pm. Clwt y Mawn/Turf Square.

Stondinau gan grefftwyr lleol – gyda Peris & Corr, Buddug Humphreys a Jessie Chorley, bOtwm, sbAZmo yn eu plith – ar y safle lle bu’r Cymry yn cynnal marchnad yng nghyfnod Edward 1af. Dewch i brynu, a dewch â brechdan gyda chi i’w bwyta yn y lle picnic, ar dywyrch go iawn.

Local craft stalls – work by Peris & Corr, Buddug Humphreys and Jessie Chorley, bOtwm, sbAZmo and others – on the site of the Welsh market during Edward I’s reign. There will be real turf on Turf Square once again. Come and buy, and bring a sandwich or two to enjoy at the picnic area.

Wondermart

£20 (gofynnwn am flaendal o £20 am y peiriant MP3) – prynu tocyn / buy ticket.

Taith glywedol ryngweithiol o gwmpas archfarchnad leol (gyda pheiriant MP3). Cysylltwch â swyddfa docynnau Galeri am amseroedd/dyddiadau penodol: 01286 685222.

7. Jac a’r Blwch Aur (C)

10am. Clwb Dre. £2 y plentyn; oedolion am ddim gyda phlentyn – prynu tocyn / buy ticket.

Beth sydd yn y Blwch Aur gafodd Jac yn anrheg wrth ffarwelio â’i dad? Dewch i ddarganfod mwy gyda Cath Aran ac Idris Morris Jones sy’n defnyddio’u hwyl liwgar a’u hegni arferol i gyflwyno stori wedi’i hysbrydoli gan chwedlau rhyngwladol y Sipsiwn Cymreig. I blant 7 i 11 oed.

A magical, colourful story-telling session for children aged 7-11.

Academi, Cyngor Gwynedd

8. Laureates for Lunch! (S)

12pm. Clwb Dre. £7, yn cynnwys danteithion / including nibbles – prynu tocyn / buy ticket.

Dau fardd cenedlaethol mewn un ystafell! Bydd Carol Ann Duffy y Bardd Llawryfog a Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke, sydd wedi bod yn arwain cwrs barddoniaeth yn Nhŷ Newydd, yn darllen a sgwrsio dros frechdan neu ddwy.

Two national poets in one room! Poet Laureate Carol Ann Duffy and National Poet of Wales, Gillian Clarke, fresh from leading a poetry masterclass at Tŷ Newydd writing centre, join us for conversation and readings.

Palas Print, Tŷ Newydd

9. Rachel Trezise & Siân Melangell Dafydd (S)

1.30pm. Clwb Dre. £4 – prynu tocyn / buy ticket.

Enillodd Rachel Trezise o’r Rhondda wobr Dylan Thomas yn 2006 a chafodd ei chynnwys ar restr Orange Futures. Bydd hi’n trafod ei nofel newydd Sixteen Shades of Crazy.

Siân Melangell Dafydd speaks to the South Wales author – Dylan Thomas Prize winner and Orange Futures list nominee – about her new novel Sixteen Shades of Crazy, subtitled ‘Went out, got pissed. Same shit, different day.’

Palas Print, Academi

10. Caersaint – y gêm

2pm. Palas Print. £3.

Gêm arbennig wedi ei seilio ar nofel hwyliog a chrafog Angharad Price, Caersaint, fydd yn sicr o ddifyrru a herio pwy bynnag sy’n ddigon dewr i roi cynnig arni. Mwy o wybodaeth ar flog Prosiect Caersaint.

A multi-platform game based on a Welsh language novel by Angharad Price. Are you brave enough to give it a go? More information on the Caersaint Project blog.

Cwmni Da, Cyfle

11. Niall Griffiths & Jon Gower (S)

3pm. Clwb Dre. £4 – prynu tocyn / buy ticket.

Bydd Niall yn trafod ei gyfrol ddiweddaraf, Ronnie’s Dream, un o gyfres o lyfrau gomisiyn-wyd gan y cyhoeddwr Seren i gyflwyno straeon y Mabinogion i gynulleidfa newydd.

Niall talks about his latest book, Ronnie’s Dream, one of a series based on the Mabinogion stories commissioned by Seren.

Palas Print, Academi

12. Lansiad Taliesin (C)

5pm. Clwb Dre. £4 – prynu tocyn / buy ticket.

Cyfle ecsglwsif i gael y cip cyntaf ar rifyn yr haf o’r cylchgrawn llenyddol Taliesin yng nghwmni’r golygyddion Angharad Elen a Siân Melangell Dafydd. Bydd Jon Gower yn holi Aled Jones-Williams, Gwilym Morus a Dewi Prysor am gysyniad yr ‘enaid’ a bydd rhagflas o ymateb Angharad Price ac Aneirin Karadog i ysgrifau TH Parry-Williams. Y cwbwl i gyfeiliant cerddorol Gwilym Morus.

A sneak peek inside the new edition of Taliesin, the Academi’s Welsh language literary magazine, in the company of Jon Gower, Aled Jones-Williams, Dewi Prysor and Gwilym Morus.

Academi

13. Stephen John Owen & Ann Catrin (T)

6pm. Neuadd y Farchnad. £4 – prynu tocyn / buy ticket.

Magwyd Stephen yn un o naw o blant ar stad Maes Barcer yng Nghaernarfon, a dysgodd ei hun i beintio trwy astudio llyfrau Van Gogh a Klimt. Mae Ann Catrin yn gweithio fel gof yng Nglynllifon ac yn un o enwau mawr y byd celf yng Nghymru. Bydd Gwyn Jones, cyfarwyddwr Oriel Plas Glyn-y-Weddw, yn holi’r ddau.

Stephen is a successful artist who was brought up in Caernarfon and taught himself to paint with the help of Van Gogh and Klimt art books. Ann Catrin is a renowned blacksmith who has won several commissions throughout Wales and has a workshop at Glynllifon. They will be talking to Gwyn Jones, director of Oriel Plas Glyn-y-Weddw.

14. Sesiwn Hacio’r Iaith Bach (C)

3-5pm. Gwesty’r Castell. Am ddim/free.

Cyfle i bobl sy’n ymwneud â phrojectau gwe a thechnoleg yn y Gymraeg i rannu profiadau a dysgu oddi wrth ei gilydd mewn awyrgylch braf. Wi-fi ar gael.

15. Cofiland

4-6pm. Porth Mawr. Am ddim/free.

Cyfle unigryw i weld ffilmiau o fewn hen waliau’r castell. Byddwn yn cyflwyno Cofiland – cyfres o ffilmiau byrion am Gaernarfon gan gyfarwyddwyr lleol a hefyd yn dangos cymysgedd o hen archif am y dref.

A once in a blue moon opportunity to watch films within the old castle walls. We will introduce Cofiland – a series of short films based on Caernarfon by local film makers – and showing some archive footage of the town.

CADW, Cwmni Da

Casa Wendy & Tudur Owen

7.30pm. Galeri. £10.

Bwyd ag iddo naws Mecsicanaidd sydd ar y fwydlen heno – chili a tapas i boethi’r tafod a digon o dynnu coes i aros pryd. Bydd cyfle i flasu bwyd sy’n cael ei goginio yn y fan a’r lle gan bencampwraig Casa Dudley 2008, Wendy Thomas a hynny yng nghwmni’r digrifwr Tudur Owen.

Galeri

16. Nia Medi yn holi/talks to Howard Marks

8pm. Neuadd y Farchnad. Dim tocynnau ar ôl/sold out.

DJ Nia Medi sy’n sgwrsio gyda’r awdur a’r cyn-smyglwr cyffuriau Howard Marks.

DJ Nia Medi in coversation with the former drug smuggler Howard Marks.

Palas Print, Antena

17. Meic Stevens & Mr Huw

10pm. Anglesey. Am ddim/free.

Dewch i ddymuno ‘Nos Du, Nos Da’ yng nghwmni cerddor amlycaf y byd canu cyfoes Cymraeg. Mae Meic wedi cyfansoddi a pherfformio ers y 1960au, ac yn medru troi ei law at werin, roc neu blŵs. Mae nifer o’i ganeuon bellach yn rhan o gof cenedl.

Meic Stevens hails from Solfach in Pembrokeshire, and has played a major part in the development of popular Welsh music since the 1960s. He is often referred to as ‘the Welsh Dylan.’ Stevens’ songs have a faintly psychedelic flavour, his guitar techniques are exceptional and he has a special gift for composing music and lyrics.

Mae hi’n anodd diffinio miwsig Mr Huw; mae’n feistr ar chwarae â synau a delweddau, ac mae ambell gân yn dduach na’r disgwyl. Bydd yn defnyddio curiadau electronig syml a hypnotig, ond daw ei athrylith i’r fei trwy gyfrwng ei eiriau a’i storïau.

Mr Huw challenges genre and boundaries; he combines and arranges his music effectively and does so with great imagination and skilled musical expression. He presents bare electronic beats, sometimes hypnotic, but it is Mr Huw’s lyrical and imagery skills that make him a genius.

Steve Eaves

10.30pm. Am ddim/free. Gwesty'r Castell.

Set acwstig gan y canwr, bardd a chyfansoddwr wedi'i ddylanwadu gan y blŵs.

An acoustic set from the blues-inspired singer, poet and composer.