Gŵyl Arall (another) Festival 2011
Gorffennaf 15-17 July 2011 »

Gorffennaf 23 July

1. Celf Gŵyl Arall Art

6pm. Am ddim/free. 1-3 Stryd Bangor.

Ymunwch efo ni am wydraid o siampaen ysgaw i ddathlu dechrau’r ŵyl gydag agoriad yr arddangosfa gelf. Bydd yr arddangosfa ar agor yn ystod y dydd am weddill yr ŵyl a chewch gyfle i brynu gwaith yr artistiaid dethol. Artistiaid: Elfyn Lewis, Luned Rhys Parri, Morgan Griffith, Mari Gwent a llawer mwy.

Join us for a glass of elderflower champagne to celebrate the start of the festival with the opening of the art exhibition. The exhibition will be open during the day throughout the festival and you will have the opportunity to buy the selected artists’ work. Artists: Elfyn Lewis, Luned Rhys Parri, Morgan Griffith, Mari Gwent and many more.

2. Noson 4/6 (C)

8pm. Neuadd y Farchnad. £5 – prynu tocyn / buy ticket.

Mae Noson 4/6 yn ei hôl gyda rhai o’i hoff gyfranwyr. Mi fydd Tudur Owen yn cyflwyno’r swynol Cate Le Bon; Gwion Hallam yn holi Meic Povey am ei hunangofiant Nesa Peth i Ddim; Geraint Løvgreen yn perfformio rhai o ganeuon coll Iwan Llwyd; a Dewi Prysor yn ein diddanu gyda’i ffraethineb dihafal ei hun.

Palas Print, Antena

3. Race Horses & Johnny Horizontal

9pm ymlaen. Morgan Lloyd. Am ddim/free.

Band dyfeisgar, llawn dychymyg yw Race Horses, sy’n plethu ynghyd harmonïau cymhleth a synau offerynnau pres trwm a synths. Mae’r albwm Goodbye Falkenburg allan rŵan – ‘a beserk and brilliant record’ yn ôl y Sunday Times.

Race Horses are an experimental, inventive and infectious band, boasting multi-part harmonies, honking brass and swirling synths. Their album Goodbye Falkenburg is out now, and has been described by the Sunday Times as ‘a 13-track joyride… a beserk and brilliant record’.

4. Gai Toms

9pm ymlaen. Anglesey. Am ddim/free.

Perfformiad gan y canwr a’r cyfansoddwr o Danygrisiau. Mae ganddo lond trol o ganeuon – o faledi tyner i stomps tafarnllyd hapus, gyda blas Americana, gwerin, roc a reggae arnynt.

A performance from the singer-songwriter from Tanygrisiau whose songs range from intimate acoustic ballads to pub stomps, all injected with a mix of musical styles such as Americana, folk, and reggae.