gwyl arall


GWYL ARALL

13-15 Gorffennaf / July 2018

Lleoliadau o amgylch Caernarfon / Locations around Caernarfon

Penwythnos llawn dop o lenyddiaeth, cerddoriaeth, celf a ffilm

A jam-packed weekend of literature, music, art and film

Rhaglen / Programme >

Tocynnau / Tickets >

nos Wener, Galeri, The Gentle Good - Patrick Rimes/ friday evening
Sadwrn, Castell Caernarfon, Celt, Iwan Huws +++ / Saturday Caernarfon Castle
Sul, Castell Caernarfon, Candelas, Y Reu +++ / Sunday, Caernarfon Castle
Tocyn Penwythnos / Weekend ticket

Mynediad i bob digwyddiad yn Castell Caernarfon, Clwb Canol Dre, Gerddi'r Emporiwm, (Llety Arall - Ouzo ac Olewydd) a Bar Bach
dydd Sadwrn a Sul 14 ac 15 Gorffennaf. Bargen!
Includes entry to all events at Caernarfon Castle, Clwb Canol Dre, Gerddi'r Emporiwm (Ouzo & Olive - Llety Arall) and Bar Bach,
Saturday and Sunday 14th & 15th July. Bargain!

 

Twitter | Facebook
| Gwyl Arall 2017 | | Gwyl Arall 2016 | | Gwyl Arall 2015 | Gwyl Arall 2014 |
| Gŵyl Arall 2013 | Gŵyl Arall 2012| | Gŵyl Arall 2011 | Gŵyl Arall 2010